MONAMI Gel Polish

סינון ומיון ›

MONAMI 404

70
39
הוספה לעגלה

MONAMI 360

70
39
הוספה לעגלה

MONAMI 359

70
39
הוספה לעגלה

MONAMI 358 אזל המלאי

70
39
הוספה לעגלה

MONAMI 357

70
39
הוספה לעגלה

MONAMI 355

70
39
הוספה לעגלה

MONAMI 354

70
39
הוספה לעגלה

MONAMI 353

70
39
הוספה לעגלה

MONAMI 350 אזל המלאי

70
39
הוספה לעגלה

MONAMI 310 אזל המלאי

70
39
הוספה לעגלה

MONAMI 309 אזל המלאי

70
39
הוספה לעגלה

MONAMI 308

70
39
הוספה לעגלה

MONAMI 307 אזל המלאי

70
39
הוספה לעגלה

MONAMI 306

70
39
הוספה לעגלה

MONAMI 303

70
39
הוספה לעגלה

MONAMI 300

70
39
הוספה לעגלה

MONAMI 285

70
39
הוספה לעגלה

MONAMI 284

70
39
הוספה לעגלה

MONAMI 282 אזל המלאי

70
39
הוספה לעגלה

MONAMI 279 אזל המלאי

70
39
הוספה לעגלה

MONAMI 278 אזל המלאי

70
39
הוספה לעגלה

MONAMI 277 אזל המלאי

70
39
הוספה לעגלה

MONAMI 253 אזל המלאי

70
39
הוספה לעגלה

MONAMI 252

70
39
הוספה לעגלה

MONAMI 251

70
39
הוספה לעגלה

MONAMI 250 אזל המלאי

70
39
הוספה לעגלה

MONAMI 233

70
39
הוספה לעגלה

MONAMI 206

70
39
הוספה לעגלה

MONAMI 205

70
39
הוספה לעגלה

MONAMI 204 אזל המלאי

70
39
הוספה לעגלה

MONAMI 203

70
39
הוספה לעגלה

MONAMI 202 אזל המלאי

70
39
הוספה לעגלה

MONAMI 185 אזל המלאי

70
39
הוספה לעגלה

MONAMI 181

70
39
הוספה לעגלה

MONAMI 180 אזל המלאי

70
39
הוספה לעגלה

MONAMI 179

70
39
הוספה לעגלה

MONAMI 178

70
39
הוספה לעגלה

MONAMI 177

70
39
הוספה לעגלה

MONAMI 176 אזל המלאי

70
39
הוספה לעגלה

MONAMI 155

70
39
הוספה לעגלה

MONAMI 154

70
39
הוספה לעגלה

MONAMI 150 אזל המלאי

70
39
הוספה לעגלה

MONAMI 128 אזל המלאי

70
39
הוספה לעגלה

MONAMI 127

70
39
הוספה לעגלה

MONAMI 126 אזל המלאי

70
39
הוספה לעגלה

MONAMI 110 אזל המלאי

70
39
הוספה לעגלה

MONAMI 109

70
39
הוספה לעגלה

MONAMI 108 אזל המלאי

70
39
הוספה לעגלה

MONAMI 106

70
39
הוספה לעגלה

MONAMI 104 אזל המלאי

70
39
הוספה לעגלה

MONAMI 103 אזל המלאי

70
39
הוספה לעגלה

MONAMI 101 אזל המלאי

70
39
הוספה לעגלה

MONAMI 066 אזל המלאי

70
39
הוספה לעגלה

MONAMI 065 אזל המלאי

70
39
הוספה לעגלה

MONAMI 061 אזל המלאי

70
39
הוספה לעגלה

MONAMI 057 אזל המלאי

70
39
הוספה לעגלה

MONAMI 054

70
39
הוספה לעגלה

MONAMI 050 אזל המלאי

70
39
הוספה לעגלה

MONAMI 034 אזל המלאי

70
39
הוספה לעגלה

MONAMI 032

70
39
הוספה לעגלה

MONAMI 030 אזל המלאי

70
39
הוספה לעגלה

MONAMI 027 אזל המלאי

70
39
הוספה לעגלה

MONAMI 006 אזל המלאי

70
39
הוספה לעגלה

MONAMI 005 אזל המלאי

70
39
הוספה לעגלה

MONAMI 004 אזל המלאי

70
39
הוספה לעגלה

MONAMI 003 אזל המלאי

70
39
הוספה לעגלה

משלוחים והחזרות
החברה תספק את המוצרים שנרכשו באמצעות האתר לכתובת בישראל שיציין המשתמש בעת הזמנתו, בכפוף1.1קכק למדיניות חברה השליחויות. אנו נפעל על מנת לספק את המוצרים על פי התנאים הנקובים ומחירי המשלוח הנקובים באתר בעת ביצוע ההזמנה. אנו נספק רק מוצרים אשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות כרטיס האשראי של המשתמש ולכתובת אשר ציין המשתמש. התשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום עבור המוצרים, ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא, למעט על פי דין.

מועד אספקת המוצרים המצוין באתר מתייחס לימי עבודה (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, שבתון, ערבי חג וימי חג) כאשר תחילת ספירתם הוא ביום קבלת אישור חברת האשראי לעסקה. אנו עשויים להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין, וזאת בכפוף למדיניות חברות המשלוח ותנאי המשלוח שיצוינו באתר בעת ביצוע ההזמנה. הזמנה שבוצעה לאחר השעה 14:00 תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העבודה שלמחרת. למרות האמור בכל פרסום של החברה בעניין מועדי אספקת מוצרים, אספקה לישובים המפורטים ברשימה, תיעשה בתוך 14 ימי עבודה.

אנו לא אחראיים לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטים שגויים ו/או לא מדוייקים ו/או לא מלאים שמסר המשתמש ו/או כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתנו לרבות שביתות, השבתות, מצב חירום ביטחוני וכיוצ"ב.

באזורים המוגבלים לגישה, לרבות מבחינה ביטחונית, עשויה חברת המשלוחים להעמיד לרשות המשתמש את המוצרים במקום סמוך מקובל, אשר יתואם מראש. בנוסף לאמור בתנאי שימוש אלה, גם התקנון של חברת דואר ישראל או כל גוף אחר באמצעותו תבצע החברה את המשלוח, על פי שיקול דעתה הבלעדי, יחול על כל משלוח של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את המשתמש.

ביטול הזמנה יתבצע בהתאם למדיניות החזרות וביטולים של האתר .

ביטול עסקה:

אנו רשאיים ליצור קשר טלפוני עם הלקוח לצורך החלפת מוצר שנרכש במוצר דומה באותה עלות, זאת במקרים חריגים אשר בהם לא ניתן לספק את המוצר שהוזמן, לרבות מקרים שאינם בשליטת .l

במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו לצרכן בנוגע למוצר או עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה ("אי התאמה") נחזיר , בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן בגין המוצר הפגום, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה דמי ביטול כלשהם מהצרכן.

אם המוצר התקבל אצל הצרכן, יעמיד הצרכן לרשותנו את המוצר במקום שבו נמסר המוצר.

במקרה של ביטול שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה, אנו נחזיר בתוך 14 ימים מיום קבלת התשלום

ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ותגבה דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

אם המוצר התקבל אצל הצרכן, יחזיר הצרכן את המוצר לחנות שלנו

ניתן יהיה לעשות שימוש בחברת השליחויות העובדת איתנו לצורך החזרת המוצר בכפוף לתשלום דמי החזרה על פי המדיניות (שעשויים להיות שונים מדמי המשלוח).

אין בזכותו של צרכן לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותנו לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הצרכן, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי.

על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

לא ניתן לבטל עסקה שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה בגין טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה,

מוצר קוסמטי הארוז באריזה הרמטית או בצלופן באופן המעיד כי המוצר לא נפתח וכי לא נעשה בו כל שימוש, יש לצרכן זכות להחזירו ולקבל את התמורה ששילם (בניכוי הסכומים שרשאי העוסק לנכות עפ"י הדין).

עם זאת, לא ניתן להחזיר מוצר קוסמטי שאינו ארוז או ניתן לפתיחה ללא הותרת סימן. נראה כי הסיבה לכך היא שהעוסק אינו יכול לדעת האם המוצר נפתח או האם נעשה בו שימוש ומוצר כזה רשאי המוכר לסרב לקבלו.

בהתאם לתיקון 47 לחוק הגנת הצרכן, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק ועולה חדש (כהגדרתם בחוק), שביצע עסקה באתר האינטרנט אשר כללה שיחה טלפונית עם נציג , יהיו רשאים לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב), לפי המאוחר.

נוהל הגנת פרטיות
אנו מתחייבים לא להעביר את פרטי הלקוח לגורמים בצד שלישי


זמן האספקה הינו עד 3 ימי עסקים בשליחות עם שליח עד לבית.

* בישובים מעבר לקו הירוק יתכנו שינויים בזמן האספקה